കേ­രളത്തിൽ ഓടു­ന്ന ബഹ്‌റൈ­ന്റെ­ സ്നേ­ഹവണ്ടി­കൾ....


രാ­ജീവ് വെ­ള്ളി­ക്കോ­ത്ത് 

കേര­ളത്തിൽ ദു­രി­തം പെ­യ്തി­റങ്ങു­ന്ന സാ­ഹചര്യത്തിൽ ലോ­കത്തെ­ല്ലാ­യി­ടത്തു­മു­ള്ള മലയാ­ളി­കൾ അവർ­ക്ക് താ­ങ്ങാ­യും തണലാ­യും നി­ൽ­ക്കു­ന്പോ­ഴും ബഹ്‌റൈൻ മലയാ­ളി­കൾ വളരെ­ മു­ൻ­പ് തന്നെ­ കേ­രളത്തി­ലെ­ ജനതയ്ക്ക് താ­ങ്ങും തണലു­മാ­യി­ ഒരു­ കൂ­ടപ്പി­റപ്പി­നെ­പ്പോ­ലെ­ നി­ന്നി­ട്ടു­ണ്ട്. പ്രവാ­സി­കൾ ആയു­ള്ളവരും അല്ലാ­ത്തവരു­മാ­യ എത്രയോ­ മലയാ­ളി­കൾ ബഹ്റൈന്റെ­ സ്നേ­ഹം ആവോ­ളം അനു­ഭവി­ച്ചറി­ഞ്ഞതു­മാ­ണ്. ഇപ്പോൾ കേ­രളത്തിൽ നടക്കു­ന്ന ദു­രി­താ­ശ്വാ­സ പ്രവർ­ത്തനങ്ങളി­ലും ബഹ്‌റൈൻ മലയാ­ളി­കൾ വളരെ­ സജീ­വമാ­ണ്. ബഹ്‌റൈ­നി­ലെ­ നി­രവധി­ സംഘടനകൾ മു­ഖേ­നയോ­ വ്യക്തി­കൾ നേ­രി­ട്ടോ­ ആണ് പലപ്പോ­ഴാ­യി­ സഹാ­യങ്ങൾ കൈ­മാ­റി­യി­ട്ടു­ള്ളത്. അവ ഓരോ­ന്നാ­യി­ എടു­ത്തു­പറയാൻ ആവി­ല്ലെ­ങ്കി­ലും കേ­രളത്തി­ലെ­ നി­രത്തു­കളിൽ ഓടു­ന്ന ചി­ല വാ­ഹനങ്ങളി­ലെ­ങ്കി­ലും ഇപ്പോ­ഴും ബഹ്റൈ­ന്റെ­ സ്നേ­ഹത്തി­ന്റെ­ അടയാ­ളം പതി­ച്ചി­ട്ടു­ണ്ടെ­ന്നു­ള്ളകാ­ര്യം തീ­ർ­ച്ചയാ­ണ്.

ബഹ്‌റൈൻ പ്രതീ­ക്ഷ എന്ന സംഘടനയു­ടെ­ സഹാ­യത്താൽ സ്വന്തം വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാ­ക്ഷാ­ത്കരി­ക്കാൻ കഴി­ഞ്ഞ തി­രു­വനന്തപു­രം സ്വദേ­ശി­യാ­യ ബഹ്‌റൈൻ പ്രവാ­സി­ സത്യദാ­സിന് ബഹ്‌റൈ­നി­ലെ­ ഒരു­ മനു­ഷ്യ സ്‌നേ­ഹി­ ഒരു­ ഓട്ടോ­റി­ക്ഷ വാ­ങ്ങി­ നൽ­കി­യതാ­ണ് സ്നേ­ഹവണ്ടി­കളിൽ അവസാ­നത്തേ­ത്. വീട് ജപ്തി­ ചെ­യ്യു­കയാ­ണെ­ന്ന സത്യദാ­സി­ന്റെ­ കഥ അറി­ഞ്ഞ പ്രതീ­ക്ഷ ബഹ്‌റൈൻ പ്രവർ­ത്തകർ സു­മസസു­കളു­ടെ­ സഹാ­യത്തോ­ടെ­യും ഗ്ലോ­ബൽ കേ­രള പ്രവാ­സി­ അസോ­സി­യേ­ഷന്റെ­യും ശ്രമഫലമാ­യി­ട്ടാണ് ലോൺ അടച്ച് ഇദ്ദേ­ഹത്തി­ന്റെ­ വീ­ടി­ന്റെ­ ജപ്തി­ ഒഴി­വാ­ക്കി­യത്. തു­ടർ­ജീ­വി­തത്തി­നു­ള്ള വരു­മാ­നം കണ്ടെ­ത്താൻ അദ്ദേ­ഹത്തിന് ഒരു­ ഓട്ടോ­റി­ക്ഷയും അവരു­ടെ­ ശ്രമഫലമാ­യി­ നൽ­കി­.

ഇത് ആദ്യമാ­യല്ല ബഹ്‌റൈൻ സമ്മാ­നി­ച്ച ഇത്തരം സ്നേ­ഹവണ്ടി­കൾ കേ­രളത്തിൽ ഓടു­ന്നത്.

കേ­രളത്തി­ന്റെ­ തെ­രു­വു­കളിൽ അലയു­ന്നവരെ­ അഭയകേ­ന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തി­ക്കു­ന്ന തെ­രു­വോ­രം മു­രു­കൻന് ബഹ്‌റൈൻ സീ­റോ­ മലബാർ സൊ­സൈ­റ്റി­ ഒരു­ ഓട്ടോ­റി­ക്ഷ നൽ­കി­യി­രു­ന്നു­. 2013 ജനു­വരി­യിൽ സിംസ് മു­രു­കനെ­ ആദരി­ക്കു­കയും തു­ടർ­ന്ന് അദ്ദേ­ഹത്തി­ന്റെ­ അഭ്യർ­ത്ഥന മാ­നി­ച്ചു­കൊ­ണ്ട് തെ­രു­വിൽ അലയു­ന്നവരെ­ കണ്ടെ­ത്തു­ന്നതി­നും അവരെ­ അഭയകേ­ന്ദ്രങ്ങളി­ലാ­ക്കു­ന്നതി­നും വേ­ണ്ടി­ ഒരു­ ഓട്ടോ­റി­ക്ഷ വാ­ങ്ങി­ച്ചു­കൊ­ടു­ക്കാൻ സിംസ് തീ­രു­മാ­നി­ക്കു­കയാ­യി­രു­ന്നു­. ആ വർ­ഷം തന്നെ­ മു­രു­കന് ഓട്ടോ­ ലഭ്യമാ­ക്കു­കയും ചെ­യ്തു­. തെ­രു­വോ­രം എന്ന് പേ­രി­ട്ട ആ ഓട്ടോ­യിൽ തന്നെ­യാണ് ഇപ്പോ­ഴും മു­രു­കൻ തന്റെ­ പ്രവർ­ത്തനങ്ങൾ തു­ടരു­ന്നതെ­ന്ന് സിംസി­ന്റെ­ അന്നത്തെ­ ഭാ­രവാ­ഹി­യാ­യി­രു­ന്ന ജോ­സഫ് പറഞ്ഞു­.

2013-ൽ തന്നെ­യാ­യി­രു­ന്നു­ ബഹ്‌റൈൻ കേ­രളീ­യ സമാ­ജവും കേ­രളത്തി­ലെ­ മുൻ പ്രവാ­സി­ക്ക് ഒരു­ ഓട്ടോ­റി­ക്ഷ സമ്മാ­നി­ച്ചത്. ബഹ്റൈ­നി­ലെ­ത്തി­ ജോ­ലി­ ചെ­യ്യു­ന്നതി­നി­ടെ­ പ്രമേ­ഹരോ­ഗം വന്ന്­ മൂ­ർ­ച്ഛി­ച്ച്­ കാ­ൽ­പാ­ദം മു­റി­ച്ചു­ മാ­റ്റേ­ണ്ടി­ വന്ന കരു­നാ­ഗപ്പള്ളി­ സ്വദേ­ശി­ ഷി­നു­വി­നാ­ണ്­ ബി­.കെ­.എസി­ന്റെ­ വകയാ­യി­ ഓട്ടോ­ നൽ­കി­യത്. ചി­കി­ത്സയ്ക്കും കു­ടുംബ പരി­രക്ഷയ്ക്കും കട ബാ­ദ്ധ്യതകൾ‍ തീ­ർ‍­ക്കു­ന്നതി­നും വഴി­ മു­ട്ടി­യ ഷി­നു­ജോ­യി­ക്ക് സഹാ­യമെ­ന്ന നി­ലയി­ലാണ് ബഹ്റൈൻ‍ കേ­രളീ­യസമാ­ജം ജീ­വകാ­രു­ണ്യ പ്രവർ­ത്തന ധനസമാ­ഹരണത്തി­ലൂ­ടെ­ സ്വരൂ­പി­ച്ച തു­കയി­ൽ­നി­ന്ന് ഓട്ടോ­റി­ക്ഷ നൽ­കാൻ തീ­രു­മാ­നി­ച്ചത്. 

കോ­ഴി­ക്കോട് മെ­ഡി­ക്കൽ കോ­ളേ­ജി­ലേ­യ്ക്ക് വേ­ണ്ടി­ സി­.എച്ച് സെ­ന്റർ സമർ­പ്പി­ക്കു­ന്ന സംസ്ഥാ­നത്തെ­ ആദ്യത്തെ­ ഹൈ­ടെക് മൊ­ബൈൽ ഐ.സി­.യു­ സൗകര്യമുള്ള ആംബു­ലൻ­സ് വാ­ഹനം നൽ­കു­ന്നതും ബഹ്റൈ­നിൽ നി­ന്ന് തന്നെ­.ബഹ്‌റൈൻ കെ­.എം.സി­.സി­യു­ടെ­ ആഭി­മു­ഖ്യത്തിൽ കോ­ഴി­ക്കോട് ജി­ല്ലാ­ കമ്മി­റ്റി­യാണ് ഏറ്റവും ആധു­നി­കവും സാ­ങ്കേ­തി­ക തി­കവാ­ർ­ന്നതു­മാ­യ സജ്ജീ­കരണങ്ങളോ­ടെ­ ഈ ആംബു­ലൻ­സ് ഒരു­ക്കി­യി­രി­ക്കു­ന്നത്. 

വെ­ന്റി­ലേ­റ്റർ, നവജാ­ത ശി­ശു­ക്കൾ­ക്ക് ഇൻ­കു­ബേ­റ്റർ അടക്കം ഐ.സി.യു­വിൽ കി­ട്ടു­ന്ന സാ­ങ്കേ­തി­ക സംവി­ധാ­ന ഒന്നൊ­ഴി­യാ­തെ­യു­ള്ള വൻ­കി­ട ഹോ­സ്പി­റ്റലു­കളിൽ മാ­ത്രം ലഭ്യമാ­കു­ന്ന സേ­വനത്തോ­ടെ­യു­ള്ളതാണ് ഈ വാ­ഹനം. കോ­ഴി­ക്കോട് മെ­ഡി­ക്കൽ കോ­ളേ­ജി­നെ­ ആശ്രയി­ക്കു­ന്ന ആയി­രക്കണക്കാ­യ സാ­ധാ­രണക്കാ­ർ­ക്ക് വലി­യ വി­ശ്വാ­സവും ആശ്വാ­സവു­മാ­കും ഈ സംരംഭം.

നാ­ളെ­ വൈ­കു­ന്നേ­രം 3 മണി­ക്ക് ഹൈ­ടെക് മൊ­ബൈൽ ഐ.സി­.യു­വി­ന്റെ­ ഉദ്ഘാ­ടനം പാ­ണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈ­ദരലി­ ശി­ഹാബ് തങ്ങൾ നി­ർവ്­വഹി­ക്കും. 

ബഹ്റൈൻ കേ­രളീ­യ സമാ­ജത്തി­ന്റെ­ എതു­പതാം വാ­ർ­ഷി­ക ആഘോ­ഷത്തി­ന്റെ­ ഭാ­ഗമാ­യി­ അശരണാ­ർ­ക്കാ­യു­ള്ള ഭവന പദ്ധതി, കെ­.എം.സി­.സി­യു­ടെ­ ബൈ­ത്തു­റഹ്‌മ ഭവന പദ്ധതി­, കെ­.എം.സി­.സി­ ജീ­വജലം കു­ടി­വെ­ള്ള പദ്ധതി­തു­ടങ്ങി­ കാ­ലങ്ങൾ എത്ര കഴി­ഞ്ഞാ­ലും മാ­യ്ക്കാൻ കഴി­യാ­ത്ത സ്നേ­ഹ സമാ­രകങ്ങൾ മലയാ­ളത്തിന് നൽ­കി­ എന്ന കാ­ര്യത്തിൽ ബഹ്റൈന് എക്കാ­ലത്തും അഭി­മാ­നി­ക്കാം.

You might also like

Most Viewed