ബഹ്റൈന്‍ രാജാവ് റോയല്‍ ബഹ്റൈന്‍ നാവല്‍ ഫോഴ്സ് സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍


ബഹ്റൈന്‍ രാജാവ് കിങ്ങ് ഹമദ് ബിന്‍ ഇസ അല്‍ ഖലീഫ റോയല്‍ ബഹ്റൈന്‍ നാവല്‍ ഫോഴ്സ് സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍

article-image

 

You might also like

Most Viewed