ആഡംബര കാർ‍ വി­ൽ‍­പ്പനയിൽ‍ വളർ‍­ച്ച


മുംബൈ : ഇന്ത്യയിലെ ആഡംബര കാറുകളുടെ വിൽ‍പ്പനയിൽ‍ വീണ്ടും വളർ‍ച്ച. ഏറ്റവും വലിയ ആഡംബര കാറായ മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ് ജനുവരി− ജൂൺ കാലയളവിൽ‍ 7,171 യൂണിറ്റ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ‍ വിറ്റഴിച്ചു.

ഈ കാലയളവിൽ‍ ബി.എം.ഡബ്ല്യൂവിന്റെ വിൽ‍പ്പനയിൽ‍ 11.5 ശതമാനം വളർ‍ച്ചയുണ്ടായി. 4,589 യൂണിറ്റ് വാഹനങ്ങൾ‍ വിറ്റു. ജി.എസ്.ടി നടപ്പാക്കിയതിന് പിന്നാലെ മേഴ്‌സിഡസ്, ബി.എം.ഡബ്ല്യൂ, ഓഡി തുടങ്ങിയ കാറുകൾ‍ വില കുറച്ചിരുന്നു.

സാന്പത്തിക വർ‍ഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ‍ ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കന്പനികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

You might also like

  • Al Hilal Hospital
  • BFC
  • Modern Exchange
  • KIMS

Most Viewed