ഒ​​​പെ​​​ക് രാജ്യങ്ങൾ ക്രൂ​​​ഡ് ഓ​​​യി​​​ൽ ഉ​​​ൽപ്​​​പാ​​​­​​​ദ​​​ന നി​​​­​​​യ​​​ന്ത്ര​​​ണം തു​​​­​​​ട​​​രും


വിയന്ന: 2018 അവസാനം വരെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപ്പാദനനിയന്ത്രണം തുടരാൻ ഒപെക് (പെട്രോളിയം കയറ്റുമതി രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടന) തീരുമാനിച്ചു. മുന്പ് മാർച്ച് വരെ നിയന്ത്രണം തുടരാം എന്നായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ജൂണിൽ ഒപെക് യോഗം ചേർന്ന് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. ഈ നിയന്ത്രണത്തോട് റഷ്യയും സഹകരിക്കും. ഒപെകും റഷ്യയും ചേർന്നാൽ ലോക ക്രൂഡ് ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ 40 ശതമാനം വരും. ഒപെക് രാജ്യങ്ങൾ പ്രതിദിനം 18 ലക്ഷം വീപ്പ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കുറച്ചേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. റഷ്യയും ആനുപാതികമായി ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കും.

ഇത്തവണ ഒപെക് യോഗത്തിന് പുറമേ റഷ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതാനും ഇതര ഉൽപ്പാദകർകൂടി പങ്കെടുത്ത യോഗവും നടന്നു. അതിൽ റഷ്യൻ എണ്ണകാര്യമന്ത്രി അലക്സാണ്ടർ നൊവാക് പങ്കെടുത്തു. 

ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കുന്പോൾ വില വർദ്ധിക്കും. ഒപെക് തീരുമാനത്തിന് ശേഷം ബ്രെന്റ് ഇനം ക്രൂഡ് വില മുക്കാൽ ശതമാനം കയറി 62.97 ഡോളറായി. വില ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നു. 

ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയരുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാകാനാണ് സാധ്യത. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയിടിവ് മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചുവന്നിരുന്നത്. ഒന്ന്: ഇറക്കുമതിച്ചെലവ് കുറയുന്നത് വഴി വിദേശപണ ഇടപാടുകളുടെ അവശിഷ്ടമായ (കറന്റ് അക്കൗണ്ടിലെ) കമ്മിറ്റി കുറയും. രണ്ട്: ഗവൺമെന്റിന് പെട്രോളിയം മേഖലയിലെ സബ്സിഡി ചിലവ് കുറയും. മൂന്ന്: പൊതുവിലക്കയറ്റം കുറയും. വീപ്പയ്ക്കു ശരാശരി 55 ഡോളറിനു താഴെ നിന്നിരുന്ന ക്രൂഡ്‌ വില ഇനി 60 ഡോളറിനു മുകളിലേ നിൽക്കൂ എന്നാണ് ഒപെക് തീരുമാനം ഉറപ്പിക്കുന്നത്.

You might also like

Most Viewed