ഇന്ത്യ ഈ വർ­ഷം 7.3 ശതമാ­നം വളർ­ച്ച നേ­ടു­മെ­ന്ന് ലോ­ക ബാ­ങ്ക്


ന്യൂ­ഡൽ­ഹി ­: 2018 -19 സാ­ന്പത്തി­ക വർ­ഷത്തിൽ ഇന്ത്യ 7.3 ശതമാ­നം വളർ­ച്ച നേ­ടു­മെ­ന്ന് ലോ­ക ബാ­ങ്ക്. അടു­ത്ത രണ്ട് സാ­ന്പത്തി­ക വർ­ഷങ്ങളിൽ രാ­ജ്യം 7.5 ശതമാ­നം വളർ­ച്ച നേ­ടു­മെ­ന്നാണ് പ്രവചനം. ഗ്ലോ­ബൽ ഇക്കണോ­മിക് പ്രോ­സ്പെ­ക്ട് റി­പ്പോ­ർ­ട്ടി­ലാണ് പരാ­മർ­ശം ഉള്ളത്. 

ഇന്ത്യൻ സന്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ശക്തവും സു­സ്ഥി­രമാ­യ വളർ­ച്ച കൈ­വരി­ക്കാൻ പര്യാ­പ്തവു­മാ­ണ്. ലോ­കത്തി­ലെ­ വളർ­ന്നു­ കൊ­ണ്ടി­രി­ക്കു­ന്ന സന്പദ്ഘടനകളിൽ ഇന്ത്യയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാ­നത്തെ­ന്നും ലോ­ക ബാ­ങ്ക് ഡെ­വലപ്മെ­ന്റ് പ്രോ­സ്പെ­ക്ട്സ് ഗ്രൂ­പ്പ് ഡയറക്ടർ അയ്ഹാൻ കോസ് വ്യക്തമാ­ക്കി­. ഉപഭോ­ഗം വർ­ദ്ധി­ച്ചതും നി­ക്ഷേ­പങ്ങൾ ഉയർ­ന്നതും സന്പദ്ഘടനയ്ക്ക് ഗു­ണകരമാ­കു­മെ­ന്നാണ് വി­ലയി­രു­ത്തൽ.

ദക്ഷി­ണേ­ഷ്യയി­ലെ­ വളർ­ച്ച ഈ വർ­ഷം 6.9 ശതമാ­നമാ­യി­ മാ­റു­മെ­ന്നും 2019-ൽ 7.1 ശതമാ­നമാ­യി­ ഉയരു­മെ­ന്നും റി­പ്പോ­ർ­ട്ടിൽ പറയു­ന്നു­. അതേ­സമയം, ചൈ­നയു­ടെ­ വളർ­ച്ച കഴി­ഞ്ഞ വർ­ഷത്തെ­ 6.9 ശതമാ­നത്തി­ൽ­നി­ന്ന് ഈ വർ­ഷം 6.5 ശതമാ­നമാ­യി­ കു­റയും. 2019-ൽ ഇത് 6.3 ശതമാ­നവും 2020-ൽ 6.2 ശതമാ­നവു­മാ­യി­ മാ­റി­യേ­ക്കും. 

അതേ­സമയം 2018 സാ­ന്പത്തി­ക വർ­ഷത്തി­ലെ­ ജനു­വരി­ മു­തൽ മാ­ർ­ച്ച് വരെ­യു­ള്ള പാ­ദത്തിൽ ഇന്ത്യയു­ടെ­ ജി­.ഡി­.പി­ വളർ­ച്ചാ­ നി­രക്ക് 7.7 ശതമാ­നമാ­യി­ ഉയർ­ന്നി­രു­ന്നു­.   ഇതേ­ കാ­ലയളവി­ലെ­ ചൈ­നീസ് സന്പദ്ഘടനയു­ടെ­ 6.8 ശതമാ­നം വളർ­ച്ചനി­രക്ക് മറി­കടന്നാണ് ഇന്ത്യ മു­ന്നി­ലെ­ത്തി­യത്. സെ­ൻ­ട്രൽ സ്റ്റാ­റ്റി­സ്റ്റി­ക്സ് ഓഫീസ് പു­റത്തു­വി­ട്ട കണക്കു­കൾ പ്രകാ­രമാ­ണി­ത്. മാ­ർ­ച്ച് 31-ന് അവസാ­നി­ച്ച സാ­ന്പത്തി­ക വർ­ഷത്തി­ൽ 6.7 ശതമാ­നം വളർ­ച്ചയാണ് രാ­ജ്യം നേ­ടി­യത്. മുൻ വർ­ഷം 7.1 ശതമാ­നമാ­യി­രു­ന്നു­ വളർ­ച്ച നി­രക്ക്. നി­ർ­മ്മാ­ണ മേ­ഖലയിൽ രാ­ജ്യം 9.1 ശതമാ­നം വളർ­ച്ചയാണ് കൈ­വരി­ച്ചത്. മുൻ വർ­ഷം ഇത് 6.1 ശതമാ­നം ആയി­രു­ന്നു­. 

നി­ക്ഷേ­പങ്ങൾ വൻ­തോ­തി­ൽ ഉയർ­ന്നതും രാ­ജ്യത്ത് മൊ­ത്തത്തി­ലു­ണ്ടാ­യ സാ­ന്പത്തി­ക വളർ­ച്ചയും നി­ർ­മ്മാ­ണ മേ­ഖലയ്ക്ക് ഗു­ണകരമാ­യി­. മതി­യാ­യ മു­ന്നൊ­രു­ക്കങ്ങളി­ല്ലാ­തെ­ ചരക്കു­സേ­വന നി­കു­തി­ (ജി­.എസ്.ടി­.) നടപ്പാ­ക്കി­യത് തു­ടക്കത്തിൽ പ്രതി­സന്ധി­കൾ സൃ­ഷ്ടി­ച്ചി­രു­ന്നെ­ങ്കി­ലും ഇതി­ൽ­നി­ന്ന് സന്പദ്ഘടന കരകയറി­ത്തു­ടങ്ങി­യതാ­യാണ് വ്യക്തമാ­കു­ന്നത്.

You might also like

Most Viewed