വീടു നൽ‍കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചു; മഞ്ജു വാര്യർക്കെതിരെ ആദിവാസികൾ‍


വയനാട്: നടി മഞ്ജു വാര്യർ‍ വീടു നൽ‍കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് വയനാട് പരക്കുനി കോളനിയിലെ ആദിവാസികൾ‍ രംഗത്ത്. ഒന്നര വർ‍ഷം മുന്പ് വീട് നിർ‍മ്മിച്ച് നൽ‍കാമെന്ന് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനം മഞ്ജു ഇതുവരെ പാലിച്ചില്ലെന്നാണ് ആദിവാസികളുടെ ആരോപണം. ഇതിൽ‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഫെബ്രുവരി 13 ന് തൃശ്ശൂരിലെ മഞ്ജുവാര്യറുടെ വീടിന് മുന്നിൽ‍ കുടിൽ‍ കെട്ടി സമരം തുടങ്ങുമെന്ന് ആദിവാസികൾ‍ വാർ‍ത്താ സമ്മേളനത്തിൽ‍ അറിയിച്ചു.

57 കുടംബങ്ങളാണ് കോളനിയിലുള്ളത്. മഞ്ജു വാര്യറുടെ വാഗ്ദാനത്തെ തുടർ‍ന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി ചർ‍ച്ച ചെയ്ത് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ‍ ഒന്നര വർ‍ഷം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രാരംഭ പ്രവർ‍ത്തനം പോലും നടത്തില്ലെന്നാണ് ആദിവാസികളുടെ ആക്ഷേപം.

മഞ്ജു വാര്യരുടെ വാദ്ഗാനം വന്നതോടെ മറ്റ് പദ്ധതികളൊന്നും ഇവർ‍ക്ക് ലഭിക്കാതായി. വീട് പുതുക്കി പണിയുന്നതിനോ പുനർ‍ നിർ‍മ്മാണത്തിനോ സഹായം കിട്ടുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആദിവാസികൾ‍ പരസ്യമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

You might also like

Most Viewed