​­​­​­​ലോ­­­കബാ­­­ങ്കി­­­ലെ­­­ ഉന്നത ഉദ്യോ­­­ഗസ്ഥയാ­­­യ ഇന്ത്യൻ വംശജ‍ മു­­­ങ്ങി­­­മരി­­­ച്ചു­­­


ജക്കാർത്ത : ലോ­­­കബാ­­­ങ്കി­­­ലെ­­­ ഉന്നത ഉദ്യോ­­­ഗസ്ഥയാ­­­യ ഇന്ത്യൻ വംശജ ഇന്തോ­­­നേ­­­ഷ്യയി­­­ലെ­­­ ബീ­­­ച്ചിൽ‍ നീ­­­ന്തു­­­ന്നതി­­­നി­­­ടെ­­­ മു­­­ങ്ങി­­­ മരി­­­ച്ചു­­­. ലോ­­­കബാ­­­ങ്കി­­­ലെ­­­ സീ­­­നി­­­യർ‍ ഹെ­­­ൽ‍­­ത്ത് എക്കണോ­­­മി­­­സ്റ്റ് ആകാ­­­ൻ­­ഷ പാ­­­ണ്ധെ­­­ (37) ആണ് മരി­­­ച്ചത്. അമേ­­­രി­­­ക്കൻ പൗ­­­രത്വം നേ­­­ടി­­­യ ആകാ­­­ൻ­­ഷ സിംഗപ്പൂ­­­രി­­­ലാണ് താ­­­മസി­­­ച്ചി­­­രു­­­ന്നത്.

ബാ­­­ലി­­­യി­­­ലെ­­­ ഡബിൾ‍ സി­­­ക്സ് ഹോ­­­ട്ടലിന് മു­­­ന്നി­­­ലെ­­­ ബീ­­­ച്ചി­­­ലാണ് സംഭവം. നീ­­­ന്തു­­­ന്നതിന് നി­­­യന്ത്രണം ഏർ‍­­പ്പെ­­­ടു­­­ത്തി­­­യി­­­രു­­­ന്ന ബീ­­­ച്ചാണ് ഇത്. നീ­­­ന്താൻ ‍‍‍‍ ഇറങ്ങു­­­ന്നതി­­­നി­­­ടെ­­­ ശക്തമാ­­­യ തി­­­രയിൽ‍ പെ­­­ടു­­­കയാ­­­യി­­­രു­­­ന്നു­­­.

ബീ­­­ച്ചി­­­ലെ­­­ ലൈഫ് ഗാ­­­ർ‍­ഡ് ഇവരെ­­­ തി­­­രയിൽ‍ നി­­­ന്ന് രക്ഷപ്പെ­­­ടു­­­ത്തി­­­ കരയ്ക്കെ­­­ത്തി­­­ച്ചെ­­­ങ്കി­­­ലും ആശു­­­പത്രി­­­യി­­­ലെ­­­ത്തി­­­ച്ചപ്പോ­­­ഴേ­­­ക്കും മരണം സംഭവി­­­ച്ചി­­­രു­­­ന്നു­­­. ഇവർ‍­­ക്ക് കടലിൽ‍ നീ­­­ന്തരു­­­തെ­­­ന്ന് രണ്ടു­­­വട്ടം മു­­­ന്നറി­­­യി­­­പ്പ് നൽ‍­­കി­­­യി­­­രു­­­ന്നതാ­­­യി­­­ ലൈഫ് ഗാ­­­ർ‍­ഡ് അധി­­­കൃ­­­തർ‍ പറഞ്ഞു­­­.

You might also like

Most Viewed