ഇഡാ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ 150 പേർ മരിച്ചു


 

ഇഡാ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും പേമാരായിലുമായി 150 ലധികം പേർ മരിച്ചു. സിംബാവേയിൽ 64 ഉം, മൊസാംബിക്കോയിൽ 48 പേരും മരിച്ചതായി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സിംബാവേ, മൊസാംബിക്ക്, മലായ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം പേരെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിച്ചതായാണ് വിലയിരുത്തൽ. ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ കിഴക്കൻ പപ്പുവയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ 50 ലധികം പേർ മരിച്ചു.

You might also like

Most Viewed