2021ഓടെ പ്രതിവർഷം ഒരു ബില്യൺ ഡോസ് കോവിഡ് -19 വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമെന്ന് ചൈന


ബീജിംഗ്: 2021ഓടെ പ്രതിവർഷം ഒരു ബില്യൺ ഡോസ് കോവിഡ് −19 വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ചൈന. ഉയർന്ന അപകട സാധ്യതയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പരീക്ഷണാത്മക വാക്സിനുകൾ അടിയന്തിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) പിന്തുണച്ചിരുന്നു. 

ചൈനയുടെ വാക്സിൻ വാർഷിക ഉൽപാദന ശേഷി ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ 610 ദശലക്ഷം ഡോസുകളിൽ എത്തുമെന്ന് ദേശീയ ആരോഗ്യ കമ്മീഷനാണ് (എൻഎച്ച്സി) അറിയിച്ചത്.

You might also like

  • Lulu Exchange

Most Viewed