പ്രളയബാധിതർ‍ക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ


ആലപ്പുഴ: പ്രളയബാധിതർ‍ക്ക് മൂന്നു മാസത്തേക്ക്  സൗജന്യറേഷൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പി. തിലോത്തമൻ. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത്‌  ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്ക്‌ ക്ഷാമമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

പ്രളയം ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ‍ക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ നൽ‍കാൻ വേണ്ടി അധിക ധാന്യം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസർ‍ക്കാരിനു കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കയറി ഇ പോസ് സംവിധാനം തകരാറിൽ ആയ റേഷൻ കടകൾക്ക് മാന്വൽ‍ ആയി റേഷൻ നൽകാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

You might also like

Most Viewed