പ്രളയം: സർ‍ക്കാർ‍ ക്യാന്പുകളിൽ‍ കഴിഞ്ഞവർ‍ക്ക് 10,000 രൂപ അടിയന്തിര സഹായം


കോഴിക്കോട്: ദുരിതാശ്വാസ ക്യാന്പകളിൽ‍ കഴിഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾ‍ക്ക് ഫീൽ‍ഡ് പരിശോധന നടത്താതെ തന്നെ  പതിനായിരം രൂപ വീതം അടിയന്തര സഹായം നൽ‍കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പിന്‍റെ ശുപാർ‍ശ. ഓണത്തിന് മുന്പ് എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾ‍ക്കും അടിയന്തര സഹായം നൽ‍കാനാണ് തീരുമാനം. ആയിരം വില്ലേജുകളെ പ്രളയബാധിത വില്ലേജുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കാനും റവന്യൂ വകുപ്പ് ശുപാർ‍ശ ചെയ്തു. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് നാളെയിറങ്ങും. 

 സംസ്ഥാനത്ത് പ്രളയബാധിതരായ കുടുംബങ്ങൾ‍ക്ക് 10000 രൂപ വീതം അടിയന്തര സഹായം നൽ‍കാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർ‍ഷം അനർ‍ഹരായ ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ‍ പണം കൈപ്പറ്റിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ‍ അടിയന്തര സഹായം അനുവദിക്കും മുന്പ്  വില്ലേജ് ഓഫീസറും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും അടങ്ങുന്ന സംഘം ഫീൽ‍ഡ് പരിശോധന നടത്തി അർ‍ഹത ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം സഹായം നൽ‍കിയാൽ‍ മതിയെന്നായിരുന്നു സർ‍ക്കാർ‍ തീരുമാനം. എന്നാൽ‍ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്താൻ ഏറെ സമയം വേണ്ടി വരുമെന്നതിനാലാണ് ക്യാന്പുകളിൽ‍ കഴിഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾ‍ക്ക് മുൻഗണന നൽ‍കാനുളള റവന്യുവകുപ്പിന്‍റെ തീരുമാനം.

സർ‍ക്കാരിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ക്യാന്പുകളിലെത്തിയ 1,11000 കുടുംബങ്ങൾ‍ക്ക് ഉടനടി പതിനായിരം രൂപ വീതം സഹായം നൽ‍കും. പ്രളയത്തെത്തുടർ‍ന്ന് ബന്ധുവീടുകളിലേക്ക് മാറുകയോ സർ‍ക്കാർ‍ ക്യാന്പിലെത്താതിരിക്കുകയോ ചെയ്തവർ‍ക്ക് ഫീൽ‍ഡ് തല പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമാകും സഹായം നൽ‍കുക. 48 മണിക്കൂർ‍ വീട്ടിൽ‍ വെളളം കെട്ടി നിന്നവർ‍ക്കും സഹായത്തിന് അർ‍ഹതയുണ്ട്. 

സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയക്ക് ശേഷം ഒരു കരട് പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും പരാതികൾ‍ കേട്ട ശേഷം അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനു ശേഷമാകും ഈ കുടുംബങ്ങൾ‍ക്കുളള അടിയന്തര സഹായം നൽ‍കുക. സപ്റ്റംബർ‍ ഏഴിനകം അർ‍ഹരായ എല്ലാവർ‍ക്കും സഹായം നൽ‍കാനും റവന്യൂ വകുപ്പ് നൽ‍കിയ ശുപാർ‍ശയിലുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ ആയിരം വില്ലേജുകളെ പ്രളയ ബാധിത വില്ലേജുകളായി പ്രഖ്യാപിക്കാനും ശുപാർ‍ശ നൽ‍കിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുമതിയോടെ, ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് നാളെത്തന്നെ പുറത്തിറങ്ങും.

You might also like

Most Viewed