അരുൺ‍ ജെയ്റ്റ്‍ലിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ‍ അനുശോചിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി


തിരുവനന്തപുരം: മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബി.ജെ.പി നേതാവുമായിരുന്ന അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‍ലിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ‍ അനുശോചിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ബി.ജെ.പി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വേറിട്ട മുഖമായിരുന്നു അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‍ലിയെന്ന് പിണറായി അനുസ്മരിച്ചു. വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ‍ പ്രാഗത്ഭ്യം തെളിയിച്ച അദ്ദേഹം ഭരണരംഗത്തും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ−സാന്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ‍ അപഗ്രഥിക്കുന്നതിൽ‍ ജെയ്റ്റ്‍ലിക്ക് അസാധാരണമായ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് ധാരണയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജെയ്റ്റ്‍ലിയുടെ വേർപാടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ദു:ഖം പങ്കിടുന്നു− പിണറായി ഫേസ്ബുക്കിൽ‍ കുറിച്ചു.  

ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്‍റെ പൂർ‍ണരൂപം 

"വിഭിന്നമേഖലകളിൽ‍ പ്രാഗത്ഭ്യം തെളിയിക്കുകയും ഭരണരംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത നേതാവായിരുന്നു അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‍ലി. നിയമപാണ്ഡിത്യം പാർ‍ലമെന്‍ററി പ്രവർ‍ത്തനത്തിൽ‍ തിളങ്ങാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സഹായമായി. രാഷ്ട്രീയ−സാന്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ‍ അപഗ്രഥിക്കുന്നതിൽ‍

അദ്ദേഹത്തിന് അസാധാരണമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്നു. ബി.ജെ.പി. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വേറിട്ട മുഖമായിരുന്നു ജെയ്റ്റ്‍ലി. മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ആദ്യം കണ്ട കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരിൽ‍ ഒരാൾ‍ അന്ന് ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജെയ്റ്റ്‍ലിയെയായിരുന്നു. കേരളത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. വേർപാടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ദു:ഖം പങ്കിടുന്നു".

You might also like

Most Viewed