പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ നിർവ്വഹിച്ചു


തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണി മുതൽ ആരംഭിച്ചു. പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്ഘാടനം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ നിർവ്വഹിച്ചു. അഞ്ച് വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള തുള്ളി മരുന്ന് വിതരണം വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ തുടരും.

ഇന്ന് ബൂത്തുകളിൽ എത്താൻ കഴിയാത്തവരുടെ വീടുകളിൽ തിങ്കൾ, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തി മരുന്ന് വിതരണം നടത്താനാണ് തീരുമാനം. രണ്ടുതുള്ളി പോളിയോ വാക്സിനിലൂടെ സംരക്ഷിക്കാം കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യം സംസ്ഥാനത്ത് 24,50,477 കുട്ടികൾക്ക് തുള്ളിമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി റെയിൽവേ േസ്റ്റഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ 24,247 ബൂത്തുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ േസ്റ്റഷനുകളിൽ രാത്രി 8 മണിവരെ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ടാകും.

You might also like

Most Viewed