50 വയസിന് മുകളിലുള്ള പൊലീസുകാരെ കൊവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് നിയോഗിക്കരുത്; ഡിജിപി


തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസുകാർക്ക് പുതിയ മാർഗ നിർദേശങ്ങളുമായി ഡിജിപി. 50 വയസിന് മുകളിലുള്ള പൊലീസുകാരെ കൊവിഡ് ഡ്യൂട്ടിയ്ക്ക് നിയോഗിക്കരുത്. മറ്റു രോഗങ്ങളുള്ള 50 വയസിന് മുകളിലുള്ളവരെയും പുറം ജോലിയ്ക്ക് അയക്കരുതെന്നും ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കി.

പൊലീസുകാർക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. മുൻപും കൊവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസുകാർക്ക് മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലും കൂടുതൽ പൊലീസുകാർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലുമാണ് മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമാക്കി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിമാർക്കും ക്യാന്പുകളുടെയും ബറ്റാലിയനുകളുടെയും ചുമതലയുള്ളവർക്കുമാണ് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രനമല്ല, പൊലീസുകാർക്ക് കൊവിഡ് ബാധിച്ചാൽ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.

You might also like

Most Viewed