വ്യാ­ജ സർ­ട്ടി­ഫി­ക്കറ്റ് : കു­വൈ­ത്തിൽ വി­ദേ­ശി­ ഉദ്യോ­ഗസ്ഥൻ അറസ്റ്റി­ൽ


കു­വൈ­ത്ത് സി­റ്റി ­: അറബ് രാ­ജ്യത്തു­നി­ന്നു­ സന്പാ­ദി­ച്ച പലരു­ടെ­യും ഡി­പ്ലോ­മ/ബി­രു­ദ സർ­ട്ടി­ഫി­ക്കറ്റു­കൾ വ്യാ­ജമാ­ണെ­ന്ന് കണ്ടെ­ത്തി­യതി­നെ­ തു­ടർ­ന്ന് വി­ദ്യാ­ഭ്യാ­സ മന്ത്രാ­ലയത്തി­ലെ­ വി­ദേ­ശി­ ഉദ്യോ­ഗസ്ഥനെ­ അറസ്റ്റ് ചെ­യ്‌തു­. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാ­ലയവു­മാ­യി­ സഹകരി­ച്ച് നടത്തി­യ അന്വേ­ഷണത്തി­ലാണ് വ്യാ­ജ സർ­ട്ടി­ഫി­ക്കറ്റ് റാ­ക്കറ്റു­മാ­യി­ ബന്ധമു­ള്ള ഉദ്യോ­ഗസ്ഥനെ­ പി­ടി­കൂ­ടി­യത്. ഉന്നത വി­ദ്യാ­ഭ്യാ­സ മന്ത്രി­ ഡോ­. ഹാമിദ് അൽ അസ്മി­യു­ടെ­ നി­ർ­ദ്ദേ­ശാ­നു­സരണം വി­ശദമാ­യ അന്വേ­ഷണത്തി­ലാണ് വ്യാ­ജ സർ­ട്ടി­ഫി­ക്കറ്റു­കൾ സംബന്ധി­ച്ച് വി­വരങ്ങൾ ലഭ്യമാ­യതെ­ന്ന് മന്ത്രാ­ലയം പത്രക്കു­റി­പ്പിൽ അറി­യി­ച്ചു­. 

വ്യാ­ജ സർ­ട്ടി­ഫി­ക്കറ്റു­കാ­രെ­ കണ്ടെ­ത്താ­നു­ള്ള നടപടി­ ശക്തി­പ്പെ­ടു­ത്തു­മെ­ന്നും മന്ത്രാ­ലയം വ്യക്തമാ­ക്കി­. രാ­ജ്യത്ത് അംഗീ­കാ­രമു­ള്ള ഡി­പ്ലോ­മ/ബി­രു­ദത്തിന് തു­ല്­യമാ­ണെ­ന്ന് സാ­ക്ഷ്യപ്പെ­ടു­ത്തി­ക്കൊ­ണ്ടാണ് വ്യാ­ജ ഡി­പ്ലോ­മയോ­ ബി­രു­ദമോ­ ഹാ­ജരാ­ക്കി­യി­ട്ടു­ള്ളത്. അത്തരത്തിൽ കഴി­ഞ്ഞ കാ­ലങ്ങളിൽ ഹാ­ജരാ­ക്കി­യ മു­ഴു­വൻ സർ­ട്ടി­ഫി­ക്കറ്റു­കളു­ടെ­യും സാ­ധു­ത റദ്ദാ­ക്കാ­നും മന്ത്രാ­ലയം ഉത്തരവി­ട്ടി­ട്ടു­ണ്ട്.

You might also like

Most Viewed