കുവൈത്തിൽ ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദേശികളുടെ കരാർ നീട്ടുന്നു


കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒട്ടേറെ വിദേശികളുടെ സേവന കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിക്കും. സ്വദേശിവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിരിച്ചുവിടേണ്ട വിദേശികളുടെ പട്ടിക തയാറാക്കുന്നതിനിടെയാണ് പലരുടെയും കാലാവധി നീട്ടാനുള്ള തീരുമാനം. ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന് ഇതിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചു. ആരോഗ്യ സേവന രംഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തടസപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള മുൻ‌കരുതൽ എന്ന നിലയിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സബാഹ്, ഫർവാനിയ, ജഹ്‌റ സോണുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. 

എക്സ്−റെ, ലബോറട്ടറി, ഫാർമസി ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ സേവനകാലാവധിയാണ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത്. സബാഹ് ഹെൽത്ത് സോണിൽ ഈ മാസം 5 മുതൽ 9 മാസത്തേക്കും ഫർവാനിയയിലും ജഹ്‌റയിലും ഫെബ്രുവരി 5ന് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന ഏതാനും പേർക്ക് 5 മാസത്തേക്കും കരാർ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകാനാണ് പദ്ധതി.

You might also like

Most Viewed