ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ളത് 75,869 ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർ


ജിദ്ദ : കേ­ന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി വഴി ഇത്തവണ ഹജിനെത്തിയ 52,679 ഹാജിമാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അറിയിച്ചു. അവശേഷിക്കുന്ന 75,869 ഹാജിമാരിൽ 47,193 പേർ മക്കയിലും 28,676 ഹാജിമാർ മദീനയി­ലുമാണുള്ളത്. ദിവസേന 17 വിമാനങ്ങളിലാ­യി 4000 ഹാജിമാരാണ് നാട്ടിലേക്ക് യാ­ത്ര തിരിക്കുന്നത്. ഈമാസം 25ന് അകം ശേഷി­ച്ച മുഴുവൻ പേ­രെയും നാട്ടിലെത്തിക്കാനാ­കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. നേരിട്ട് മക്കയിലെത്തിയവരാണ് ഹജിനുശേഷം മദീനാ സന്ദർശനത്തിനായി തിരിച്ചത്.

നേരെ മദീനയിലെത്തിയവർ പ്രവാചക നഗരി­യിലെ സന്ദർശ്ശനം പൂർത്തിയാക്കി, ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിനായി മക്കയിലെത്തുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ മടക്കയാ­ത്ര ജിദ്ദ ഹജ്ജ് ടെർമിനൽ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത്. മദീനയിലുള്ളവർ അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരി­ക്കും. ഹാജിമാരുടെ മടക്കയാ­ത്ര ആരംഭിച്ച് 13 ദിവസം പിന്നിടുന്പോൾ 198 വിമാനങ്ങളിലായാണ് അര ലക്ഷത്തിലേറെ ഹാജിമാരെ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തി­ച്ചത്. ഈ വർഷം കേ­ന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി വഴി 1,28,702 പേ­രും സ്വകാര്യ ഹജ്ജ് ഏജൻസി­കൾ വഴി 46,323 തീർഥാടകരുമാണ് ഹജ്ജ് നിർവ്വഹിക്കാൻ എത്തിയത്. ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി വഴി എത്തിയ 114 പേ­രും സ്വകാര്യ ഏജൻസി മുഖേന വന്ന 28 പേ­രും പുണ്യനഗരിയിൽ മരിച്ചു. ഇവരുടെ സംസ്കാരം ഇവിടെതന്നെ നടന്നു. സ്വകാര്യ ഏജൻസി വഴി എത്തിയ മുഴുവൻ പേ­രും മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

കേ­ന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിവഴിയുള്ള 52,679 ഹാജിമാരടക്കം മൊ­ത്തം 89,999 പേ­രാണ് ഇതിനകം മടങ്ങിയത്. മലയാളി ഹാജിമാർ12ന് കൊ­ച്ചിയിലെത്തും. കേ­ന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മി­റ്റി വഴി എത്തിയ മലയാളി ഹാജിമാരുടെ ആദ്യസംഘം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നോ­ടെ നെടുന്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ­ത്തും. ലക്ഷദ്വീപ്, മാഹി എന്നിവിടങ്ങളി­ൽനിന്നുള്ള ഹാജിമാരുടെയും മടക്കയാ­ത്ര കൊ­ച്ചിവഴിയായിരിക്കും. കേ­രളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ 12013 പേ­രാണ് ഹജിന് പോയത്. പ്രളയം മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ വിമാ­നത്താവള പ്രവർത്തനം വീണ്ടെടുത്തതോ­ടെയാണ് മലയാളി ഹാജ്ജിമാരുടെ മടക്കയാ­ത്ര കൊ­ച്ചിയിലേക്ക് തന്നെയാക്കിയതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഹജ്ജ് മിഷൻ അറിയിച്ചു. ഇവർക്കുള്ള സംസം ജലം ഇതിനകം കൊ­ച്ചിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

You might also like

Most Viewed