ഹിജ്റ പുതുവർഷം പ്രമാണിച്ച് ആർ.ടി.എ സേവനങ്ങളുടെ സമയ ക്രമത്തിൽ മാറ്റം


ദുബൈ : ഹിജ്റ പുതുവർഷം പ്രമാണിച്ചുള്ള അവധിയായതിനാൽ വ്യാഴാഴ്ച ദുബൈ റോഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട് അതോറിറ്റിയുടെ (ആർ.ടി.എ) പൊതു വാഹനങ്ങളുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം. മെ­ട്രോ­ ദുബായ് മെ­ട്രോ­യുടെ റെഡ് ലൈൻ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചു മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിവരെ പ്രവർത്തിക്കും. ദുബൈ മെ­ട്രോ­യുടെ ഗ്രീൻ ലൈൻ വ്യാ­ഴാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചര മുതൽ വെള്ളി­യാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിവരെയും സർവീസ് നടത്തും. ദുബൈ ട്രാം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ആറര തൊട്ടു വെള്ളിയാഴ്ച പു­ലർച്ചെ ഒരു മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കും.

ബസ് ഗോ­ൾഡ് സൂഖ് ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രാവിലെ നാലര മുതൽ രാത്രി 12.30 വരെയും അൽ ഗുബൈബ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 4.15 മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ടര വരെയും ബസ് സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകും. സത്വയിൽ നിന്നും അൽ ഖൂസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും രാവിലെ അഞ്ചുമുതൽ രാത്രി പതി­നൊന്ന് വരെ­യും ഖിസൈസ് ബസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചുമുതൽ രാത്രി 11.45 വരെയും ജബൽ അലി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രാവിലെ അഞ്ചുമുതൽ രാത്രി 11.30 വരെയും ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തും.

മെ­ട്രോ­യുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള റഷീ­ദിയ, മാൾ ഓഫ് ദി എമി­റേ­റ്റ്സ്, ബുർജ് ഖലീഫ, അബുഹൈൽ, ഇത്തിസലാത് എന്നീ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ച് മണി മുതൽ വെള്ളിവെളുപ്പിന് ഒരു മണി വരെ ബസ് സർവീ­സുകൾ നടക്കും. അൽ ഗുബൈബയിൽ നിന്ന് ഷാർജയിലേക്കുള്ള ഇന്റർസിറ്റി ബസുകൾ 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യമാകും. അബുദാബിയിലേക്ക് വെളുപ്പിന് നാ­ലരമുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരുമണി വരെ ബസുണ്ടാകും. യൂണിയൻ സ്ക്വയർ സ്റ്റേഷൻ വെളുപ്പിന് 4.25 മു­തൽ രാത്രി 1.20 വരെയും അൽ സബ്കാ സ്റ്റേഷൻ രാവിലെ 6.15 മുതൽ വെള്ളിയാ­ഴ്ച പുലർച്ചെ 1.30 വരെയും ദേര സിറ്റി സെന്റർ സ്റ്റേഷൻ 5.35 തൊട്ട് രാത്രി 11.30 വരെയും കരാമ സ്റ്റേഷൻ 6.10 മുതൽ രാത്രി 10.10 വരെയും അൽ അഹ്ലി ക്ലബ്  സ്റ്റേഷൻ 5.55 മുതൽ രാത്രി 10.15 വരെ­യും പ്രവർത്തിക്കും.

മറീന സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ബസ് സർവീസുകൾ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ നടക്കും. മറീന, ഗുബൈബ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫെറി സർവീ­സുകൾ രാവിലെ പതി­നൊന്ന്, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന്, മൂന്ന്, വൈകീട്ട് അഞ്ച്, ആറര എന്നീ സമയങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്തും. അൽ ജദ്ദാഫ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് ദുബൈ വാട്ടർ കനാലിലേക്കുള്ള ഫെറി സർവീസുകൾ രാവിലെ പത്ത്, ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട്, വൈ­കീട്ട് അഞ്ചര എന്നീ സമയങ്ങളിലും തിരി­ച്ചു ദുബൈ വാട്ടർ കനാലിൽനിന്ന് ജദ്ദാഫ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ 12.05, 2.05, 7.35 എന്നീ സമയങ്ങളിലും ലഭ്യമാ­കും. വാട്ടർ ടാക്സി രാവിലെ ഒൻപതു മു­തൽ രാത്രി പത്തു വരെ പ്രവർത്തിക്കും. ദുബായ് ക്രീക്ക് സ്റ്റേഷനുകളിലെ അബ്ര സർവീസ് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതൽ രാത്രി 12 വരെ ലഭ്യമാകും.

ഹിജ്റ വർഷാരംഭം പ്രമാണിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച ദുബൈ പാർക്കിംഗ് നിരക്ക് ഈടാക്കില്ലെന്ന് റൊഡ് ട്രാൻസ്പോ­ർട്ട് അതോ­റിറ്റി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ബഹു­ നില പാർക്കിംഗ് സമുച്ചയങ്ങൾക്കു ഈ ഇളവ് ബാധകമാവില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

You might also like

Most Viewed