വധേ­രയും ഭരത് ഭൂ­ഷണും ജെ­റ്റ് എയർ‍വേ­യ്സി­ന്റെ­ ആനു­കൂ­ല്യം കൈ­പ്പറ്റി­യെ­ന്ന് തെ­ഹൽ‍ക


ന്യൂ­ഡൽ‍ഹി­:  കോ­ൺ­ഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷ സോ­ണി­യ ഗാ­ന്ധി­യു­ടെ­ മരു­മകൻ റോ­ബർ‍ട്ട് വധേര, കേ­രള ചീഫ് സെ­ക്രട്ടറി­ ഇ.കെ­ ഭരത് ഭൂ­ഷൺ തുടങ്ങിയവർ സ്വകാ­ര്യ വി­മാ­നകന്പനി­യാ­യ ജെ­റ്റ് എയർ‍വേ­യ്സിൽ‍ നി­ന്ന് ആനു­കൂ­ല്യം പറ്റി­യതാ­യി­ വെ­ളി­പ്പെ­ടു­ത്തൽ‍. തെ­ഹൽ‍ക്കയാണ് ഇതു­ സംബന്ധി­ച്ച വി­വരം പു­റത്തു­വി­ട്ടത്.

 ഇവരെ കൂടാതെ പശ്ചി­മ ബംഗാ­ളി­ലെ­ ഐ.എ.എസ് ഓഫീ­സറാ­യ മനോജ് മാ­ൽ‍വി­യ, മുൻ ചീഫ് സെ­ക്രട്ടറി­ കെ­. എൻ ശ്രീ­വാ­സ്തവ, മുൻ ഡി­.ജി­.സി­.എ ലളിത് ഗു­പ്ത, വി­.പി­ അഗർ‍വാൾ‍ തു­ടങ്ങി­ നി­രവധി­ വി­.ഐ.പി­കളാണ് സ്വാ­ധീ­നം ഉപയോ­ഗി­ച്ച് ജെ­റ്റ് എയർ‍വേയ്സിൽ‍ സൗ­ജന്യയാ­ത്രകൾ‍ തരപ്പെ­ടു­ത്തി­യി­ട്ടുള്ളത്.

 ഭരത് ഭൂ­ഷൺ ബന്ധു­ക്കൾ‍ക്ക് സൗ­ജന്യ വി­മാ­നയാ­ത്രയാണ് തരപ്പെ­ടു­ത്തി­യത്. അമൃ­ത്സറിൽ‍ നി­ന്ന് ഡൽ‍ഹി­യി­ലേ­ക്കാ­യി­രു­ന്നു­ യാ­ത്ര. റോ­ബർ‍ട്ട് വ­ധേ­ര നി­രവധി­ തവണയാണ് ജെ­റ്റ്എയർ‍വേ­യ്സി­ന്റെ­ സൗ­ജന്യം പറ്റി­യി­രി­ക്കു­ന്നത്. ഇദ്ദേ­ഹത്തി­ന്റെ­ സു­ഹൃ­ത്തി­നും കന്പ­നി­ സൗ­ജന്യം അനു­വധി­ച്ചു­. ഇരു­വരു­ടെ­യും എക്കണോ­മിക് ക്ലാസ് ടി­ക്കറ്റു­കൾ‍ ഉയർ‍ന്ന ക്ലാ­സു­കളി­ലേ­ക്ക് മാ­റ്റി­ക്കൊ­ടു­ക്കു­കയാണ് കന്പനി­ ചെ­യ്തത്. വധേ­രയും അമ്മയും ഇത്തരത്തിൽ‍ ലണ്ടനി­ലേ­ക്കും മി­ലാ­നി­ലേ­ക്കും യാ­ത്ര നടത്തി­യപ്പോ­ഴും താ­ഴ്ന്ന ക്ലാസ് ടി­ക്കറ്റ് ഉയർ‍ന്ന ക്ലാ­സി­ലേ­ക്ക് മാ­റ്റി­ നൽ‍കി­. വധേ­രയ്ക്ക് 10 തവണ ഇക്കണോ­മിക് ക്ലാസ് ടി­ക്കറ്റ് ഉയർ‍ന്ന ക്ലാ­സി­ലേ­ക്ക് മാ­റ്റി­ നൽ‍കി­. ടി­ക്കറ്റ് ഉയർ‍ന്ന ക്ലാ­സി­ലേ­ക്ക് മാ­റ്റി­ നൽ‍കി­യതി­ലൂ­ടെ­ ഒരു­ കോ­ടി­ രൂ­പയു­ടെ­ സൗ­ജന്യമാണ് വധേ­ര വി­മാ­നക്കന്പനി­യിൽ‍ നി­ന്ന് സ്വന്തമാ­ക്കി­യത്. മാ­ൽ‍വി­യ വെ­റു­ ഒരു­ ലക്ഷംരു­പ നൽ‍കി­യാണ് തന്റെ­ കു­ടുംബത്തോ­ടൊ­പ്പം ലണ്ടൻ അടക്കം 28 വി­ദേ­ശ രാ­ജ്യങ്ങളി­ലേ‍ക്ക് ജെ­റ്റ് എയർ‍വേയ്സിൽ‍ പറന്നത്. ന്യൂ­ഡൽ‍ഹി­യി­ൽ‍ നി­ന്ന് ലണ്ടനി­ലേ­ക്കും തി­രി­ച്ച് ന്യൂ­ഡൽ‍ഹി­യി­ലേ­ക്കും ഇക്ക­ണോമി­ ക്ലാ­സിൽ‍ യാ­ത്ര ചെ­യ്യാ­നു­ള്ള  ടി­ക്കറ്റ് ചാ­ർ‍ജ് മാ­ത്രം ഒരു­ലക്ഷം രൂ­പ വരു­മെ­ന്നി­രി­ക്കെ­യാണ് മാ­ൽ‍വി­യ 6 കോ­ടി­ രൂ­പ ചി­ലവ് വരു­ന്ന യാ­ത്രകൾ‍ ഒരു­ലക്ഷത്തി­ലൊ­തു­ക്കി­യത്.

 ഉദ്യോ­ഗസ്ഥരും വി.­ഐപി­കളും അനധി­കൃ­ത യാ­ത്രകൾ‍ നടത്തുന്നു­ണ്ടെ­ന്ന സംശയത്തെ­ തു­ടർ‍ന്ന് 2013ൽ‍ സി­.ബി.ഐ ജെ­റ്റ് എയർ‍വേ­യ്സി­നോട് വി­ശദീ­കരണം ആവശ്യപ്പെ­ട്ടി­രു­ന്നു­. എന്നാൽ‍ ടി­ക്കറ്റു­കൾ‍ സൗ­ജന്യമാ­യി­ അനു­വദി­ക്കാ­റി­ല്ലെ­ന്നാ­യി­രു­ന്നു­ മറു­പടി­.

You might also like

Most Viewed