നീ​­​റ്റ് ത​മി​­​ഴി​­​ലെ​­​ഴു​­​തി​­​യ​വ​ർ​­ക്ക് ഗ്രേ​സ് മാ​­​ർ​­ക്ക് : ഹൈ­ക്കോ­ടതി­ ഉത്തരവിന് േ­സ്റ്റ


ന്യൂ­ഡൽ­ഹി ­: മെ­ഡി­ക്കൽ പ്രവേ­ശനത്തി­നു­ള്ള നീ­റ്റ് പരീ­ക്ഷയിൽ തമിഴ് ഭാ­ഷയി­ലെ­ഴു­തി­യവർ­ക്ക് 196 ഗ്രേസ് മാ­ർ­ക്ക് നൽ­കണമെ­ന്ന മദ്രാസ് ഹൈ­ക്കോ­ടതി­ ഉത്തരവിന് സു­പ്രീംകോ­ടതി­യു­ടെ­ ­സ്റ്റ. ഹൈ­ക്കോ­ടതി­ ഉത്തരവി­നെ­തി­രെ സി­.ബി­.എസ്.ഇ ആണ് സു­പ്രീംകോ­ടതി­യെ­ സമീ­പി­ച്ചത്. ജസ്റ്റീ­സു­മാ­രാ­യ എസ്.എ ബോ­ബ്ഡെ­, എൽ. നാ­ഗേ­ശ്വർ റാ­വു­ എന്നി­വരാണ് ഹർ­ജി­ പരി­ഗണി­ച്ചത്. രണ്ടാ­ഴ്ചയ്ക്ക്­ ശേ­ഷം കേസ് പരി­ഗണി­ക്കും.  

നീ­റ്റ് പരീ­ക്ഷയ്ക്കാ­യി­ തമി­ഴിൽ തയ്യാ­റാ­ക്കി­യ ചോ­ദ്യങ്ങളിൽ തെ­റ്റു­ണ്ടാ­യെ­ന്ന്­ കണ്ടെ­ത്തി­യാണ് 196 ഗ്രേസ് മാ­ർ­ക്ക് നൽ­കാൻ മദ്രാസ് ഹൈ­ക്കോ­ടതി­ ഉത്തരവി­ട്ടത്. 49 ചോ­ദ്യങ്ങൾ പരി­ഭാ­ഷ ചെ­യ്തപ്പോൾ തെ­റ്റു­ണ്ടാ­യെ­ന്നും ഓരോ­ ചോദ്യത്തി­നും 4 മാ­ർ­ക്ക് വീ­തം നൽ­കണമെ­ന്നു­മാ­യി­രു­ന്നു­ ഉത്തരവ്. എന്നാൽ,  ഹൈ­ക്കോ­ടതി­യു­ടെ­ ഉത്തരവ് രാ­ജ്യവ്യാ­പകമാ­യി­ തയ്യാ­റാ­ക്കു­ന്ന റാ­ങ്ക് പട്ടി­കയെ­ ബാ­ധി­ക്കു­മെ­ന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാ­നങ്ങളിൽ നി­ന്നു­ള്ളവർ ഇക്കാ­രണത്താൽ വളരെ­  പി­ന്നി­ലാ­യി­ പോ­കു­മെ­ന്നമാണ് സി­.ബി­.എസ്.ഇയു­ടെ­ വാ­ദം.

You might also like

Most Viewed