2018ലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാരം ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റ് അമിതാവ് ഘോഷിന്


ന്യൂഡൽ‍ഹി : സാഹിത്യത്തിനുള്ള 2018ലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാരം അമിതാവ് ഘോഷിന്. ന്യൂദൽ‍ഹിയിൽ‍ ചേർ‍ന്ന ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാര നിർ‍ണയ സമിതിയാണ് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത സാഹത്യ പുരസ്‌കാരത്തിനായി ഇന്ത്യൻ‍ ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിസ്റ്റ് അമിതാവ് ഘോഷിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ജ്ഞാനപീഠം പോലെയുള്ള പരമോന്നത പുരസ്‌കാര പട്ടികയിൽ‍ ഇടംപിടിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ലെന്ന് അമിതാവ് പ്രതികരിച്ചു. പുരസ്‌കാരത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് അദ്ദേഹം നന്ദിയറിയിച്ചു. 1986ൽ‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ദി സർ‍ക്കിൾ‍ ഓഫ് റീസൻ‍, 1988ൽ‍ ഇറങ്ങിയ ഷാഡോ ലൈൻ‍സ്, 1995ൽ‍ പുറത്തുവന്ന ദി കൽ‍ക്കട്ട ക്രോമോസോൺ‍, 2008ൽ‍ ഇറങ്ങിയ സീ ഓഫ് പോപിൻ‍സ് എന്നിവ അമിതാവ് ഘോഷിന്റെ മികച്ച സൃഷ്ടികളിൽ‍ ചിലത്. സാഹിത്യത്തിൻ നൽ‍കിയ സംഭാവന മാനിച്ച് 2007ൽ‍ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ നൽ‍കി ആദരിച്ചിരുന്നു

You might also like

Most Viewed