തെഴിൽ സമയം കഴി­ഞ്ഞ് ഓഫീസ് ഫോൺ കോ­ളു­കൾ അവ​ഗണി­ക്കാ­നു­ള്ള സ്വകാ­ര്യ ബിൽ സഭയിൽ


ന്യൂഡൽ‍ഹി: തൊഴിൽദാതാവിന്റെ ഫോൺ കോളുകൾ ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞ് അവഗണിക്കാനുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശത്തിനായുള്ള സ്വകാര്യ ബിൽപാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. എൻ.സി.പി എം.പി സുപ്രിയ സുലേയാണ് ബിൽ‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ജീവനക്കാരന്റെ വ്യക്തിപരവും പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള പിരിമുറുക്കം ലഘൂകരിക്കുക എന്നിവയാണ് ദി റൈറ്റ് റ്റു ഡിസ്‌കണക്ട് ബില്ലിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സുപ്രിയ വ്യക്തമാക്കി.

പത്തിലധികം ജോലിക്കാരുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അംഗങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ക്ഷേമ സമിതി ആരംഭിക്കാനും ബില്ലിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. തൊഴിലാളികളെ ഡിജിറ്റൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാക്കി ചുറ്റുപാടുമായി ഇടപഴകാൻ‍ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന തരത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൗൺ‍സിലിംഗ് സെന്ററുകൾ‍, ഡിജിറ്റൽ‍ ഡീട്ടോക്‌സ് സെന്ററുകൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാനും ബില്ലിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

അവധി ദിവസങ്ങളിലും കോളുകൾ‍ക്കും, ഇ−മെയിലുകൾക്കും മറുപടി കൊടുക്കാൻ‍ നിർ‍ബന്ധിതരാവുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തെയും ഒരു പോലെ ബാധിക്കുമെന്നും സുപ്രിയ പറയുന്നു. ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആളുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ‍ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഐ ടി, കമ്യൂണിക്കേഷൻ, തൊഴിൽ മന്ത്രിമാരടങ്ങുന്ന ക്ഷേമ സമിതി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും ബിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

You might also like

Most Viewed