സൗദി രാജകുമാരിയുടെ മാതാവ് നിര്യാതയായി


റിയാദ്: സൗദി രാജകുമാരി ആലിയ ബിന്ദ് സൗദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ സൗദിന്റെ മാതാവ് അന്തരിച്ചു. സൗദി റോയൽ‍ കോർ‍ട്ടിന്റെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് സൗദി പ്രസ് ഏജൻസിയായ സ്പാ ആണ് വാർ‍ത്ത‍ റിപ്പോർ‍ട്ട് ചെയ്തത്. സൗദി രാജകുമാരിയുടെ മാതാവിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സൗദി റോയൽ കോർട്ട് അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

You might also like

Most Viewed