ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം ഒളിന്പ്യൻ മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക്കിന്


ന്യൂഡൽഹി: കായികരംഗത്തെ സമഗ്രസംഭാവനയ്ക്കുള്ള ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരം മലയാളിയായ ഹോക്കി താരം മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക്കിന്. കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം 1972ലെ ഒളിന്പിക്‌സിൽ‍ വെങ്കല മെഡൽ‍ നേടിയ ഹോക്കി ടീമിലെ അംഗമായിരുന്നു. ഒളിന്പിക് മെഡൽ‍ നേ‍ടിയ ഏക മലയാളിയുമാണ് അദ്ദേഹം.

You might also like

Most Viewed