കനത്ത ചൂട് : തൊഴിലാളികൾ‍ ജാഗ്രത പുലർ‍ത്തണമെന്ന് യു.എ.ഇ


ദുബൈ : യു.എ.ഇയിൽ ഉച്ച വി­ശ്രമം നിയമം അവസാനിച്ചെങ്കിലും ചൂടിന്റെ കാഠിന്യം കു­റഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ വർഷത്തെ ഉച്ചവി­ശ്രമം ശനി­യാഴ്ചയാണ് അവസാനിച്ചത്. അതോടെ നിർമാണ മേ­ഖലക്ക് കൂടുതൽ ഉണർവ് കൈ­വന്നു. തൊ­ഴിലാളികളുടെ ജോലി സമയം രാ­വിലെ എട്ടു മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചു മണി വരെയാക്കിയാണ് വീണ്ടും പുനഃക്രമീകരി­ച്ചിരിക്കുന്നത്. പകൽ ചൂട് തുടരുന്ന സാഹ ചര്യത്തിൽ പുറത്തു ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊ­ടുക്കാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശം നല്കി.

രാവിലെ തുടങ്ങി ഇരുട്ടാകും വരെ നിർമാണ മേ­ഖലകളിൽ ജോലി തുടരുന്ന സാ­ഹചര്യമാണിപ്പോളുള്ളത്. ചില പദ്ധതി കൾ ഉടനടി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ രാ­ത്രിയും ജോലി ഉണ്ടാകും.

ജൂൺ 15 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ അനുവദിച്ച ഉച്ചവി­ശ്രമ നിയമം അവസാനിച്ചെ­ങ്കിലും യു.എ.ഇയിൽ തുടരുന്ന കൊ­ടും ചൂടിന് ശമനമായിട്ടില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 മുതൽ മൂന്നു വരെയായിരുന്നു മധ്യാഹ്ന ഇടവേള അനുവദി­ച്ചിരുന്നത്. നിലവിലെ കൂടിയ ചൂട് വൈകാതെ കുറഞ്ഞേക്കും. ഏതായാലും ചൂട് സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തൊ­ഴിലാളികൾ സ്വീകരിച്ച മുൻകരുതൽ കുറച്ചു നാളുകൾ കൂ­ടി തുടരണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നത്. സൂര്യാഘാതവും നിർജലീകരണവും തടയാനാവശ്യമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമെന്നും അധികൃതർ ചൂണ്ടി­ക്കാട്ടി.

You might also like

Most Viewed