ദുബൈയിൽ ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സി പരീക്ഷണ ഓട്ടം തുടങ്ങി


ദുബൈ: യു.എ.ഇയുടെ ആദ്യ ഡ്രൈവറില്ലാടാക്സി പരീക്ഷണ ഓട്ടം തുടങ്ങി. ദുബൈ സിലിക്കൺ ഒയാസിസിലാണ് പൊതുഗതാഗതം ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സി അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് സവാരി നടത്തുക. നിശ്ചിത പാതയിലൂടെ പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തുക മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയായാൽ കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്‌സിയുടെ സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതി. 

ഏറ്റവും മികച്ച സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ടാക്സിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വാഹനം നിയന്ത്രിക്കാനും, അപകടം ഒഴിവാക്കാനും, റോഡ് കാണാനും, ഗതാഗതതടസം മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്ന സെൻസറുകളും ക്യാമറകളും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 35 കി.മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ടാക്സിയിൽ നാല് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും. കഴിഞ്ഞ ജൈറ്റക്സ് സാങ്കേതിക വാരത്തിലാണ് ദുബൈ റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി ആദ്യമായി ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്‌സി അവതരിപ്പിച്ചത്. 

You might also like

Most Viewed