വിസ സേവനങ്ങൾ: ആമർ സെൻററുകൾ തുറക്കുന്നത് 18 വരെ നീട്ടി


ദുബൈ: ദുബൈയിലെ വീസാ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ആമർ സെൻററുകൾ തുറക്കുന്നത് കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഈ മാസം 18 വരെ നീട്ടിയെന്ന് ദുബൈ എമിഗ്രേഷൻ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പൊതുജന ആരോഗ്യം പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം 25 മുതലാണ് സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചത്.

ഏപ്രിൽ 9 വരെ സെൻററുകൾ അടച്ചിടുമെന്നാണ് എമിഗ്രേഷൻ അതോറിറ്റി മുൻപ് ദുബൈയിലെ താമസക്കാരെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. ആ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഈ മാസം 18 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ സേവനങ്ങൾ തേടുന്നവർ വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്, സ്മാർട് ആപ്ലിക്കേഷൻ, എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും താമസ രേഖാ-സംബന്ധമായ എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും വകുപ്പിന്റെ ടോൾഫ്രീ നമ്പറായ 8005111ൽ വിളിക്കണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.

You might also like

Most Viewed