പാ­ഠം 3: ഇനി­യും - അതി­ജീ­വി­ക്കേ­ണ്ട ഇടങ്ങൾ


സോ­ന പി­.എസ് 

സ്കൂ­ളി­ലെ­ ഒരു­ സേ­വനവാ­ര ദി­വസം. വീ­ട്ടിൽ തൊ­ട്ടു­നോ­ക്കാൻ പോ­ലും അനു­വാ­ദമി­ല്ലാ­ത്ത രാ­കി­ മി­നു­ക്കി­യ അരി­വാൾ കൈ­യ്യിൽ കി­ട്ടി­യ ത്രി­ല്ലിൽ കാ­ടു­കയറി­ കി­ടക്കു­ന്ന സെ­വൻ ബി­ ക്ലാ­സി­ന്റെ­ പച്ചക്കറി­ തോ­ട്ടം വെ­ട്ടി­യരി­യു­ന്നതി­നി­ടയിൽ തള്ളവി­രലി­ന്റെ­ ചെ­റി­യ കഷ്ണം ചെ­ന്ന് വീ­ണത് പു­തു­നാ­ന്പു­ കി­ളി­ർ­ത്തു­ വരു­ന്നൊ­രു­ ചീ­രതൈ­യു­ടെ­ ചു­വട്ടി­ലാ­യി­രു­ന്നു­. നീ­റി­ പു­കഞ്ഞ് രക്തം വാ­ർ­ന്നൊ­ഴു­കു­ന്ന കൈ­യ്യു­മാ­യി­ പൈ­പ്പിൻ ചു­വട്ടി­ലേ­യ്ക്ക് ഒരൊ­റ്റ ഓട്ടമാ­യി­രു­ന്നു­ പി­ന്നെ­. അവി­ടെ­ നി­ന്നും അദ്ധ്യാ­പകർ­ക്കൊ­പ്പം ആശു­പത്രി­യി­ലെ­ ക്യാ­ഷ്വാ­ലി­റ്റി­യിൽ ഭയത്തോ­ടെ­ ഇരി­ക്കു­ന്പോൾ പഠി­പ്പി­ക്കു­ന്ന അദ്ധ്യാ­പകരിൽ ഏറ്റവും പേ­ടി­ തോ­ന്നി­യി­ട്ടു­ള്ള ഹി­ന്ദി­ ടീ­ച്ചർ അടു­ത്ത് വന്നു­ പറഞ്ഞത് പേ­ടി­ക്കേ­ണ്ട എളു­പ്പം മാ­റു­ന്ന മു­റി­വാ­ണി­തെ­ന്നും, മു­റി­വിൽ വെ­ള്ളം കയറാ­തെ­ നോ­ക്കി­യാൽ എളു­പ്പം മാ­റു­മെ­ന്നു­മാ­യി­രു­ന്നു­.

ക്ലാ­സിൽ  ഏറ്റവും ഭയം തോ­ന്നി­യൊ­രാൾ അന്നേ­രം സ്നേ­ഹത്തോ­ടെ­ നൽ­കി­യ ആശ്വാ­സത്തിന് വല്ലാ­ത്തൊ­രു­ കരു­ത്തു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നു­. എപ്പോ­ഴും കൂ­ടെ­യു­ണ്ടാ­യി­രു­ന്നവർ­ക്ക് പു­റമെ­ നി­ന്നും നമു­ക്കൊ­പ്പം നി­ൽ­ക്കാൻ ഇനി­യും ആളു­കൾ ഉണ്ടെ­ന്നറി­യു­ന്പോൾ വേ­ദനകളു­ടെ­ ആഴം കു­റയു­ന്നു­ണ്ടെ­ന്നും, അതോ­ടൊ­പ്പം ജീ­വി­തത്തിന് ഉണ്ടാ­കു­ന്ന മു­റി­വു­കൾ ഉണങ്ങാൻ സ്വയം ശ്രദ്ധി­ക്കണമെ­ന്നും തന്നെ­യാ­യി­രു­ന്നു­ അതി­ജീ­വനത്തി­ന്റെ­ പാ­ഠ പു­സ്തകത്തിൽ ഞാൻ പി­ന്നെ­ എഴു­തി­ ചേ­ർ­ത്ത ആദ്യത്തെ­ വരി­കൾ. എന്നാൽ മു­റി­വു­കളിൽ നി­ന്നും ദു­രന്തങ്ങളിൽ നി­ന്നും മാ­ത്രമല്ല ഇനി­യും അതി­ജീ­വി­ക്കേ­ണ്ട ഇടങ്ങളു­ണ്ടെ­ന്ന് ജീ­വി­തം ഓരോ­ അനു­ഭവങ്ങളി­ലൂ­ടെ­ നമു­ക്ക് പറഞ്ഞു­ തരു­ന്നു­ണ്ട്. 

കഴി­ഞ്ഞ കു­റച്ചു­ദി­വസങ്ങളാ­യി­ പ്രളയക്കെ­ടു­തി­ എന്ന വാ­ക്കിന് ഇരു­വശങ്ങളി­ലും അതി­ജീ­വനം എന്ന വലി­യ ആശയത്തെ­ ചേ­ർ­ത്തെ­ഴു­തി­ കേ­രളത്തെ­ ഉയർ­ത്തി­ കൊ­ണ്ടു­വരാൻ  നാ­ടും നഗരവും, വി­ദേ­ശത്തു­ള്ളവരും തങ്ങൾ­ക്കാ­വും വി­ധം കി­ണഞ്ഞു­ ശ്രമി­ക്കു­കയാ­ണ്. പാ­ഠം ഒന്ന് ഒരു­ ദു­രന്തമാ­കു­ന്പോൾ പാ­ഠം രണ്ട് അത് അതി­ജീ­വനത്തി­ന്റേ­തു­ തന്നെ­യാ­ണ്. അതി­നി­ടയിൽ പലയി­ടത്തും ദു­രന്തങ്ങളിൽ തങ്ങൾ­ക്കു­ണ്ടാ­യ നഷ്ടങ്ങളെ­യോ­ർ­ത്ത് ചി­ലർ ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം തേ­ടി­യ വാ­ർ­ത്തകളും കണ്ടു­. വളരെ­ കു­റച്ച് ശതമാ­നമാണ് പ്രളയത്തെ­ ആത്മഹൂ­തി­കൊ­ണ്ട് പ്രതി­രോ­ധി­ച്ചതെ­ങ്കി­ലും ആ ചെ­റി­യ ശതമാ­നത്തെ­ കാ­ണു­ന്പോൾ വല്ലാ­ത്ത വേ­ദനയും, നവകേ­രളമെ­ന്നു­ പറഞ്ഞ് മു­ന്നോ­ട്ട് കു­തി­ക്കു­ന്ന വലി­യൊ­രു­ ശതമാ­നത്തെ­ കാ­ണു­ന്പോൾ അഭി­മാ­നവും തോ­ന്നു­ന്നുണ്ട്. ഈ പ്രളയകാ­ലത്ത് പലരു­ടെ­യും പി­ന്തു­ണയോ­ടു­കൂ­ടി­ സാ­മൂ­ഹി­കമാ­യും ആത്മീ­യമാ­യും ഭൗ­തീ­കമാ­യും നമു­ക്കു­ണ്ടാ­യ പ്രതി­സന്ധി­കളെ­ മറി­കടക്കു­ന്പോൾ മാ­നസി­കാ­രോ­ഗ്യക്ഷതങ്ങളിൽ നി­ന്നും കൂ­ടി­ നാം അതി­ജീ­വി­ക്കാൻ പഠി­ക്കേ­ണ്ടതു­ണ്ട്. കാ­രണം ഇനി­യും അതി­ജീ­വി­ക്കേ­ണ്ട ഇടങ്ങളെ­ന്ന മൂ­ന്നാ­മത്തെ­ പാ­ഠം കൂ­ടി­യു­ണ്ട് ഈ പ്രളയ പാ­ഠ്യപദ്ധതി­യിൽ.

അധി­കം വൈ­കാ­തെ­  തകർ­ന്ന­ടി­ഞ്ഞ വീ­ടും, രണ്ടാ­യി­ പി­ളർ­ന്ന പാ­ലവും റോ­ഡും, ആശു­പത്രി­യും ബാ­ങ്കു­മെ­ല്ലാം, നമ്മൾ വീ­ണ്ടും പു­നർ­നി­ർ­മ്മി­ക്കു­ക തന്നെ­ ചെ­യ്യും. പക്ഷേ­ രാ­ഷ്ട്രീ­യ വൈ­രത്തി­ന്റെ­യും മതസ്പർ­ദ്ധയു­ടെ­യും ഇടയിൽ കു­രു­ങ്ങി­ കലങ്ങി­ മറി­ഞ്ഞ പലരു­ടെ­യും മനസ്സു­കൾ കൂ­ടി­ ഈ അതി­ജീ­വനക്കാ­ലത്ത് തെ­ളി­യേ­ണ്ടതു­ണ്ട്. എപ്പോ­ഴോ­ മു­റി­വേ­റ്റ സമൂ­ഹത്തിന്റെ മാ­നസീ­കാ­രോ­ഗ്യത്തെ­ കൂ­ടി­ ഈ ഈ സമയത്ത് തി­രി­ച്ചു­ പി­ടി­ക്കേ­ണ്ടതു­ണ്ട്. വി­വേ­കവും മാ­നസി­കാ­രോ­ഗ്യമു­ള്ളൊ­രു­ സമൂ­ഹത്തെ­ വീ­ണ്ടെ­ടു­ക്കു­ക എന്നതു­ തന്നെ­യാണ് പ്രളയം ബാ­ക്കി­യാ­ക്കി­യ ജീ­വി­തങ്ങൾ­ക്ക് നൽ­കാ­നുള്ള വി­ലപ്പെ­ട്ട സമ്മാ­നങ്ങളെ­ന്ന് കൂ­ടി­ ഈ സമയം ഓർ­ക്കേ­ണ്ടി­യി­രി­ക്കു­ന്നു­. കാ­രണം ദു­രന്തങ്ങളിൽ നി­ന്ന് കരകയറി­ വരു­ന്നവരു­ടെ­ കു­ടുംബങ്ങളിൽ നി­ന്ന് ഇനി­യാ­രും രാ­ഷ്ട്രീ­യ കൊ­ലപാ­തകങ്ങളു­ടെ­യും ദു­രഭി­മാ­നക്കൊ­ലകളു­ടെ­യും ഇരകളാ­യി­ മാ­റി­ ദു­രന്തങ്ങൾ സൃ­ഷ്ടി­ക്കരു­ത്.

You might also like

Most Viewed