അങ്ങിനെ തോറ്റുകൊടുക്കുന്ന ഒരു ജനതയല്ല നമ്മള്‍

    കേരളം നാളിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ ഒരു ദുരന്തത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ്. സർക്കാരും, രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളും...

മിഷൻ 2

പി­ ഉണ്ണി­കൃ­ഷ്ണൻ ചക്രവും അഗ്നി­യു­മാ­ണത്രെ­ മനു­ഷ്യവംശത്തി­ന്റെ­ പു­രോ­ഗതി­ക്ക് പ്രധാ­ന കാ­രണങ്ങളാ­യത്. ചക്രം...

കട്ടവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയവനെ....

സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം. ക്ലാസും കഴിഞ്ഞ് നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള വീട്ടിലേയ്ക്ക് നടക്കുന്പോൾ കൂട്ടിന് എപ്പോഴും വിമൽ എന്ന...