ജസീ­ല ഷെ­റീ­ഫ് - നി­റങ്ങളു­ടെ­ ചി­റകി­ലേ­റി­


സപ്ന അനു ബി ജോർജ്ജ്

ത്യസന്ധതയോ­ടെ­യു­ള്ള ഉത്സാ­ഹം കണ്ട് മനസ്സി­ലാ­ക്കി­യ സഹൃ­ദയരും, കൂ­ട്ടു­കാ­രും, സഹപാ­ഠി­കളും, കു­ടുംബവും, ഡോ. ജസീ­ല ഷെ­റീ­ഫി­നെ­ അത്യധി­കം പ്രോ­­ത്സാ­ഹി­പ്പി­ച്ചു­ എന്നു­ള്ളത്, അവരു­ടെ­ കഴി­വു­കൾ­ക്ക് പറന്നു­യരാൻ വലി­യ ചി­റകു­കൾ നൽ­കി­. ഗൃ­ഹഭരണത്തി­ന്റെ­ തി­രക്കു­കൾ‍­ക്കും ഉദ്യോ­ഗസംബന്ധമാ­യ തന്റെ­ ഉത്തവാ­ദി­ത്വങ്ങളോ­ടു­ള്ള ആത്മാ­ർത്­ഥതയ്ക്കു­മൊ­പ്പം ചി­ത്രകലയോ­ടു­ള്ള അഭി­നി­വേ­ശവും ഒരു­മി­ച്ചു­കൊ­ണ്ടു­പോ­കു­ന്നതിൽ‍ വളരെ­ ശ്രദ്ധി­ക്കു­ന്നു­ അവർ‍. അതു­മാ­ത്രമല്ല ജസീ­ലയു­ടെ­ താ­ൽ­പര്യങ്ങൾ... എഞ്ചീ­നീ­യറിംഗി­നോ­ടൊ­പ്പം, റി­സേ­ർ­ച്ച്, ഫൈ­നാ­നാൻഷ്യൽ‍ മാ­നേ­ജ്മെ­ന്റ്, സംഗീ­തം, കഥാ­രചന, കാ­ർ‍­ട്ടൂൺ വര എന്നി­ങ്ങനെ­ പോ­കു­ന്നു­ ജസീ­ലയു­ടെ­ അഭി­രു­ചി­കളു­ടെ­ ലി­സ്റ്റ്!

പെ­യി­ന്റിംഗ് മാ­നസി­കോ­ല്ലാ­സത്തി­നു­ള്ള ഒരു­ തെ­റാ­പ്പി­യല്ലേ­ എന്നു­ള്ള ചോ­ദ്യത്തിന് ജസീ­ല ഉത്തരം പറയു­ന്നതി­ങ്ങനെ­. “മനസ്സി­ന് അത് ആനന്ദപ്രദമാ­യ ഒരു­ കാ­ര്യമാ­ണ്. തു­ടക്കത്തിൽ‍ എനി­ക്ക് വെ­റും ഒരു­ ഹോ­ബി­ മാ­ത്രമാ­യി­രു­ന്നു­ പെ­യി­ന്റിംഗ്. എന്നാൽ‍ ഇന്നത് എന്റെ­ ആശയപ്രകടനത്തി­ന്റെ­, മനോ­വി­ചാ­രങ്ങളു­ടെ­ പ്രതി­ഫലനമായി­ മാ­റി­യി­രി­ക്കു­ന്നു­. ചി­ത്രരചനയിൽ നമ്മൾ പലതരം സങ്കേ­തങ്ങളും, നി­റങ്ങളു­ടെ­ കൂ­ട്ടു­കളും, മാ­ധ്യമങ്ങളും, പ്രയോ­ഗശൈ­ലി­കളും പരീ­ക്ഷി­ക്കു­ന്നു­. മറ്റു­ പല പ്രശസ്തരാ­യ ചി­ത്രകാ­രന്മാ­രിൽ നി­ന്നും കാ­ണാ­നും പഠി­ക്കാ­നും ശ്രമി­ക്കു­ന്നു­. തീ­ക്ഷ്ണമാ­യ ഒരു­ താ­ൽ­പര്യം ഉള്ളവർ­ക്ക് മാ­ത്രമേ­ അതി­നെ­ ഭാ­വപ്രചു­രമാ­യി­ ചി­ത്രരചനാ­ പോ­ലെ­യു­ള്ള ഒരു­ കലയെ­ പി­ന്തു­ടരാൻ സാ­ധി­ക്കു­കയു­ള്ളൂ­. ഇന്ന് ഞാൻ ഹോ­ബി­യെ­ന്നതി­ലു­പരി­ ചി­ത്രകലയെ­ ആത്മാ­ർ­ത്ഥതയോ­ടെ­ പി­ന്തു­ടരു­ന്നു­ണ്ട് എന്ന് തീ­ർ­ച്ചയാ­യും പറയാൻ സാ­ധി­ക്കും.”

തി­രു­വനന്തപു­രം എഞ്ചീ­നീ­യറിംഗ് കോ­ളേ­ജിൽ നി­ന്നും ബി­രു­ദം എടു­ത്ത ജസീ­ല, കേ­രള യൂ­ണീ­വേ­ഴ്സി­റ്റി­യിൽ നി­ന്നും എം.ബി.­എയും, കൊ­ച്ചിൻ യൂ­ണി­വേ­ഴ്സി­റ്റി­യിൽ നി­ന്ന്‍ പി­.എച്ച്.ഡി­യും എടു­ത്തി­ട്ടു­ണ്ട്. കൂ­ടാ­തെ­ സിംഗപ്പൂർ യൂ­ണി­വേ­ഴ്സി­റ്റി­യിൽ നി­ന്ന് എം. എസ്-.സി­ ഫി­നാ­ൻ­സും ചെ­യ്തി­ട്ടു­ണ്ട്. ഷു­മൂഖ് ഇൻ‍­വെ­സ്റ്റ്മെ­ന്റ്സിൽ‍ ചീഫ് ഫി­നാൻ‍ഷ്യൽ‍ ഓഫീ­സർ‍ ആണ് ജസീ­ല. അവരു­ടെ­ ഭർ­ത്താവ് ഷെ­റീഫ് പബ്ലിക് എസ്റ്റാ­ബ്ലി­ഷ്മെ­ന്റ് ഫോർ‍ ഇൻ­ഡസ്ട്രി­യൽ എേ­സ്റ്ററ്റ്സ്, ഒമാ­നിൽ‍ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാ­നിംഗ് അഡ്-വൈ­സർ ആണ്. മകൾ ലണ്ടനിൽ ഒരു­ ഫി­നാ­ൻ­ഷ്യൻ ജേ­ർ­ണലി­ന്റെ­ അസോ­സി­യേ­റ്റ് എഡി­റ്റർ ആണ്. മകൻ ഇൻ­ഡസ്ട്രി­യൽ ഡി­സൈൻ പഠി­ച്ചു­കൊ­ണ്ടി­രി­ക്കു­ന്നു­.

കു­ടുംബവി­ശേ­ഷങ്ങൾ­ക്ക് ശേ­ഷം അത്യാ­വേ­ശത്തോ­ടെ­ നി­റങ്ങളെ­ക്കു­റി­ച്ച് ജസീ­ല വീ­ണ്ടും വാ­ചാ­ലയാ­യി­! “സ്കൂൾ കാ­ലം തൊ­ട്ടെ­ ഞാൻ പെ­യി­ന്റിംഗ് ചെ­യ്തി­രു­ന്നു­. കോ­ളേ­ജി­ലെ­ത്തി­യപ്പോൾ അത് കൂ­ടു­തൽ താ­ൽ­പര്യത്തോ­ടെ­ കാ­ണാൻ തു­ടങ്ങി­. എന്നാൽ‍ വി­വാ­ഹശേ­ഷം മു­ടങ്ങി­ക്കി­ടന്നി­രു­ന്ന പെ­യി­ന്റിംഗ് ഏതാ­ണ്ട് ആറ് വർ­ഷം മു­ൻ­പ് മാ­ത്രമാണ് വീ­ണ്ടും പൊ­ടി­ തട്ടി­യെ­ടു­ത്ത് കാ­ര്യഗൗ­രവത്തോ­ടെ­ കണ്ടു­ തു­ടങ്ങി­യത്. ഇന്ന് ഒരോ­ ചി­ത്രരചനയ്ക്ക് മു­ൻ­പും അതെ­ങ്ങനെ­ ഫ്രെ­യിം ചെ­യ്യണമെ­ന്നും ഏത്­ നി­റക്കൂ­ട്ടു­കൾ‍ തി­രഞ്ഞെ­ടു­ക്കണമെ­ന്നും, അതി­ന്റെ­ മീ­ഡി­യം എന്താ­യി­രി­ക്കണം എന്നൊ­ക്കെ­യു­ള്ള തയ്യാ­റെ­ടു­പ്പു­കൾ‍ നടത്താ­റു­ണ്ട്‌. ഇപ്പോൾ‍ ഇൻ­സ്റ്റാ­ഗ്രാം, ഫെ­യി­സ്ബു­ക്ക് എന്നി­ങ്ങനെ­യു­ള്ള സോ­ഷ്യൽ മീ­ഡി­യാ­യിൽ പ്രദർ­ശി­പ്പി­ക്കു­കയും ചെ­യ്യു­ന്നു­ണ്ട്.” ജസീ­ലയു­ടെ­ ചി­ത്രങ്ങളടങ്ങി­യ ഒരു­ വെബ്‌ സൈ­റ്റും (www.jazeelapaintings.com) ഉണ്ട്. പല രാ­ജ്യങ്ങളും സന്ദർ‍­ശി­ക്കു­ന്ന വേ­ളയിൽ‍ പലതരം ചി­ത്രപ്രദർ­ശനങ്ങൾ കാ­ണു­കയും, പ്രശസ്തങ്ങളാ­യ ആർ‍­ട്ട്‌ ഗ്യാ­ലറി­കൾ‍ സന്ദർ‍­ശി­ക്കു­കയും ചെ­യ്യു­ന്നത് നമ്മു­ടെ­ കാ­ഴ്ചപ്പാ­ടു­കൾ­ക്ക് കൂ­ടു­തൽ വ്യാ­പ്തി­യും അറി­വും തരു­ന്നു­വെ­ന്ന് ജസീ­ല പറഞ്ഞു­. തനി­ക്ക് ചി­ത്രകലയെ­ക്കു­റി­ച്ചു­ള്ള ധാ­രാ­ളം പു­സ്തകങ്ങളും, പരി­ശീ­ലനത്തി­നു­ള്ള സി.­ഡി­കളും ഉണ്ടെ­ന്നും, അതി­ലൂ­ടെ­യാണ് ചി­ത്രകലയെ­ക്കു­റി­ച്ച് കൂ­ടു­തൽ പഠി­ച്ചതും പരി­ശീ­നം നേ­ടി­യതുമെന്ന് ജസീ­ല പറയു­ന്നു­. ആദ്യം മി­ലി­ന്ദ് മല്ലി­ക്കി­ന്റെ­ വാ­ട്ടർ‍ കളർ‍ പെ­യി­ന്റിംഗ് കണ്ട് പഠി­ച്ചി­രു­ന്നു­. പി­ന്നീട് ആൽ­വരോ­ കാ­സ്റ്റനെ­റ്റ്, ജോ­സഫ് ബു­ക്വിച് എന്നീ­ പ്രശസ്ത ചി­ത്രകാ­രന്മാ­രു­ടെ­ രചനാ­രീ­തി­കളും കണ്ടും പഠി­ച്ചും മനസ്സി­ലാ­ക്കി­യി­രു­ന്നു­. എല്ലാ­വർ­ക്കും ഹോ­ബി­കൾ‍ ആവശ്യമു­ണ്ടോ­ എന്ന ചോ­ദ്യത്തി­നു­ത്തരമാ­യി­ അവർ‍ പറയു­ന്നത്, ഒരോ­രു­ത്തരു­ടെ­ സമയവും സൗ­കര്യവും അനു­സരി­ച്ച് ഇഷ്ടമു­ള്ള താ­ൽ­പര്യം തി­രഞ്ഞെ­ടു­ക്കാ­വു­ന്നതാണ് എന്നാ­ണ്. അങ്ങനെ­യാ­കു­ന്പോൾ‍ അത് മനസ്സിന് ധാ­രാ­ളം സന്തോ­ഷവും സമാ­ധാ­നവും തരും എന്ന് ജസീ­ല തറപ്പി­ച്ചു­ പറയു­ന്നു­. കോ­ഫി­, സോ­ഫ്റ്റ് പേെ­സ്റ്റൽ, അക്രി­ലിക് എന്നീ­ മാ­ധ്യമങ്ങളും ചെ­യ്യാ­റു­ണ്ട് എന്ന്‍ അവർ സന്തോ­ഷത്തോ­ടെ­ പറഞ്ഞു­.

മോ­ഡേൺ പെ­യി­ന്റിംഗി­നെ­ക്കു­റി­ച്ചു­ള്ള ചോ­ദ്യത്തി­ന് ജസീ­ലയു­ടെ­ മറു­പടി­, എല്ലാ­ത്തരം ചി­ത്രങ്ങളെ­യും, മാ­ധ്യമങ്ങളെ­യും, പല കാ­ലഘട്ടങ്ങളി­ലു­ള്ള ചി­ത്രരചനാ­ രീ­തി­കളെ­യും കു­റി­ച്ച്­ മനസ്സി­ക്കാൻ ‍ താൻ ശ്രമി­ക്കാ­റു­ണ്ടെ­ന്നാ­യി­രു­ന്നു­. മോ­ഡേൺ ആർ‍­ട്ട്‌ എന്ന് വി­ളി­ക്കു­ന്ന നൂ­തന സന്പ്രദാ­യങ്ങൾ‍ അഥവാ­ സമകാ­ലി­ക കലാ­സൃഷ്ടി­കൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാ­യ ആശയങ്ങളു­ടെ­ ആവി­ഷ്കാ­രങ്ങളാ­ണ്. അവ വെ­റും അനു­കരണങ്ങൾ‍ അല്ല. കലാ­കാ­രന്മാർ തങ്ങളു­ടെ­ ചു­റ്റു­പാട്, ചി­ന്താ­ഗതി­, തങ്ങൾ ജീ­വി­ക്കു­ന്ന സമൂ­ഹത്തി­ന്റെ­ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നി­വയെ­ല്ലാം മനസ്സി­ലാ­ക്കി­ക്കൊ­ണ്ടു­ വേ­ണം ചി­ത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കേ­ണ്ടത്. അതു­പോ­ലെ­തന്നെ­ പലതരം മാ­ധ്യമങ്ങൾ ഉപയോ­ഗി­ച്ച് പരീ­ക്ഷണങ്ങൾ നടത്തു­ക എന്നതും ഒരു­ ചി­ത്രകാ­രനെ­ സംബന്ധി­ച്ച് വളരെ­ അത്യാ­വശ്യമാ­യ ഒരു­ കാ­ര്യമാ­ണെ­ന്നും ജസീ­ല മനസ്സി­ലാ­ക്കി­ത്തരു­ന്നു­, നമു­ക്ക്! ഒരു­ ചി­ത്രകാ­രന്റെ ­നി­റങ്ങളും ഭാ­വങ്ങളും അർ‍­ത്ഥതലങ്ങളും ആ ചി­ത്രം കാ­ണു­ന്നവരോട് സംവദി­ക്കണം. യഥാർ­ത്ഥമാ­യ അനു­കരണം പഴയകാ­ലത്തെ­ ചി­ന്താ­ഗതി­യാ­ണ്. ജീ­വനു­ള്ള, ജീ­വകലയു­ള്ള ചി­ത്രങ്ങൾ­ക്ക് വളരെ­ പ്രാ­ധാ­ന്യമു­ള്ള ഒരു­ കാ­ലഘട്ടം ഉണ്ടാ­യി­രു­ന്നു­. പി­ന്നീ­ടാണ് ഇംപ്രഷനി­സം പോ­ലെ­യു­ള്ള നൂ­തനരീ­തി­കൾ‍ വന്നത്. കലാ­രൂ­പത്തി­ന്റെ­ ശക്തി­ അത് എത്രകണ്ട് മി­കച്ചതാ­യാ­ലും അത് കാ­ഴ്ചക്കാ­രോട് സംവദി­ക്കണം.

ചി­ത്രകല തനി­ക്കെ­ന്താ­ണെ­ന്ന് ചോ­ദി­ച്ചപ്പോൾ, ജസീ­ലയു­ടെ­ മറു­പടി­ ഉടനടി­ വന്നു­, “എന്റെ­ ഭാ­വങ്ങളും വി­കാ­രങ്ങളും താ­ൽ­പര്യങ്ങളും പ്രകടി­പ്പി­ക്കാ­നു­ള്ള ഒരു­ മാ­ധ്യമം. എന്നെ­ സംബന്ധി­ച്ചി­ടത്തോ­ളം, പ്രത്യേ­കി­ച്ചും, ലാൻ‍ഡ്‌ സ്കേപ് ചി­ത്രങ്ങളിൽ‍ പ്രകൃ­തി­യു­ടെ­ പല ഭാ­വങ്ങളും അന്തരീ­ക്ഷത്തി­ന്റെ­ മൂ­ഡു­മൊ­ക്കെ­ സൃ­ഷ്ടി­ച്ചെ­ടു­ക്കു­ക എന്നതി­നാണ് പ്രാ­ധാ­ന്യം നൽ‍­കു­ന്നത്. 

ചി­ത്രങ്ങൾ കൂ­ടു­തൽ‍ വർ‍­ണ്ണങ്ങളും ഭാ­വങ്ങളും ഇനി­യും വി­രി­യി­ക്കട്ടെ­ എന്നാ­ശംസി­ക്കു­ന്നു­.

You might also like

Most Viewed